Chế phẩm vi sinh xử lý phế thải hữu cơ – EMUNIV dạng bột (gói 200gram)

Emuniv là chế phẩm xử lý phân gia súc gia cầm, rác thải, phế thải nông nghiệp làm phân bón hữu cơ và xử lý ô nhiễm môi trường.

Emuniv là tập hợp nhiều vi sinh vật có tác dụng:

Phân giải nhanh chóng phân gia súc, gia cầm, phế thải nông nghiệp thành các chất dinh dưỡng cho cây.
Chuyển hóa phân lên khó tiêu thành dạng dễ tiêu
Tạo chất kháng sinh để tiêu diệt một số vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng.
Làm mất mùi hôi của phân chuồng và ức chế sinh trưởng các vi sinh vật gây thối.
Hình thành các chất kích thích sinh trưởng thực vật, giúp cây phát triển tốt.