Men xử lý bể Phốt – Emuniv Phốt (gói 200 gram)

Emuniv.Phốt là hỗn hợp các vi sinh vật hữu hiệu với số lượng lớn, có hoạt tính cao, phân giải nhanh các chất khó tiêu của bể phốt, như xenluloz, tinh bột, kitin, lipit, pectin,…