Thùng Rác Ngoài Trời A107-A (Thùng Rác Gỗ)

Cửa xả rác phía trên có mái che kết hợp khay gạt tàn trên nắp

Có thùng tôn để đựng rác ở bên trong

Cửa thùng rác có khóa