Thùng Rác Ngoài Trời A113-A (Thùng Rác Gỗ)

Không có gạt tàn thuốc lá

Cửa xả rác phía trên

Có thùng tôn để đựng rác ở bên trong

Cửa thùng rác có khóa