Thùng rác ngoài trời A178-A (thùng rác gỗ)

Không có gạt tàn thuốc lá

Cửa xả rác phía trên

Có thùng tôn để đựng rác ở bên trong

Cửa thùng rác có khóa